Ingunn Økland i Aftenposten er foreløpig sist ut av dem som mener trossamfunnene bør finansiere seg selv. I en kommentarartikkel runder hun av med at «den enkelte skattyter bør få slippe å støtte opp under religiøse tradisjoner han eller hun kanskje tar avstand fra».