Det siste året har vi sett en del overskrifter av typen «Slik ble Bastian­ fra Gulset IS-kriger». Noen av navnene er norske, 
andre navn forteller at familien­ har forlatt et land med fattigdom eller krig for å starte på nytt i fredelige Norge. Felles for disse unge er at de er blitt «radikaliserte» og har sluttet seg til en militant organisasjon.