Eller kanskje er det nettopp det de gjør: Blir vi lykkeligere mennesker av å shoppe på søndager, lagre giftig slam i fjorden, selge statens skoger og avvise folk som har flyktet fra krig og fattigdom?