Vi gjenkjenner bare det vi har sett før. Inntil et fenomen har blitt adressert og kalt ved sitt rette navn, er det mest nærliggende for de fleste av oss ikke å legge merke til det. Når Harvey Weinstein ble funnet skyldig i to av fem punkter han var siktet for denne uka, anklager som satte i gang metoo, står det som en delvis seier for bevegelsen. Om reaksjonene på Jean Vaniers seksuelle misbruk av seks kvinner hadde vært like enstemmige før metoo, kan vi bare spekulere i. Men å tvile på framstillingen til den som sitter på en mektig fortellerposisjon kommer ikke intuitivt for de fleste av oss.