Kommentar

Trygves ærlige tale

Det gjorde sterkt inntrykk på Sps landsmøte da Trygve Slagsvold Vedum fortalte at han har fått sykdommen MS. Vedum går en tøff tid i møte på mer enn én måte. For det murres i krokene i partiet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det ble en overraskende start på Sps landsmøte da Trygve Slagsvold Vedum i sin åpningstale ærlig og personlig fortalte at han har fått diagnosen MS. I en tydelig berørt landsmøtesal var det mange som ikke visste om lederens sykdom. Allerede mens Vedum talte fikk han hilsener gjennom medier fra andre partiledere som hyllet hans åpenhet.

Mange var tydelig lettet da Vedum avsluttet talen med å fortelle at han får god helsehjelp, og ikke plages av sykdommen sin i dag. Det faktum at Vedum har sagt ja til gjenvalg på årets landsmøte, viser at han opplever sin egen helse som god for øyeblikket.

Og god form kan Vedum trenge. For han kommer til å stå i en rekke tøffe avgjørelser og kamper i tiden som kommer.

Landsmøte uten harde oppgjør

I forkant av at Vedum fortalte om sykdommen, lå det an til å bli et nokså rolig landsmøte uten harde politiske eller strategiske oppgjør. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har god kustus på partiet, slik han har hatt de siste årene. Men det betyr på ingen måte at konfliktsakene ikke fins. Kobbelet med laksedemonstranter som sto utenfor landsmøtehotellet understreker nettopp det.

Samtidig er det en erkjennelse i landsmøtet at dersom uroen i Sp bobler til overflaten, kan det skade partiet mer, i oppkjøringen til det viktige kommune- og fylkestingsvalget 11. september. Derfor tar mange partileder Vedums ord på alvor og holder munn om interne frustrasjoner.

I nedgangstider stiller flere spørsmål om det var en god og bærekraftig strategi å fri så uhemmet til de løst tilknyttede og utro velgerne som ofte har stemt Frp når partiet har vært i opposisjon til makta

—  Berit Aalborg

Tiltagende uro

Etter å ha snakket med flere Sp-politikere de siste ukene, framstår det klart at en tiltagende uro ulmer i partiet. Litt tabloid sagt mener flere at Vedum er egenrådig. De fleste er imidlertid enige om at Vedum lenge har vært egenrådig og selv har meislet ut strategien i oppgangstider og at hans lederstil har gitt partiet suksess. Den brakte dem opp til meningsmålinger opp 20 prosent og førte partiet til 13,5 prosent i valget, et av de beste i nyere tid.

Noen hyller en leder med et solid grep om partiets strategi og politikk, og viser til andre partier som sliter nettopp på grunn av ledere som ikke er så tydelige.

Men nå i nedgangstider, stiller også flere spørsmål om det var en god og bærekraftig strategi å fri så uhemmet til de løst tilknyttede og utro velgerne som ofte har stemt Frp når partiet har vært i opposisjon til makta. Noen tenker at Vedum heller burde sørget for den første bølgen av velgere som kom til partiet på grunn av distriktspolitikken, heller enn å dra partiet så langt ut i retning av et diesel-parti.

Det mumles også om at Vedum selv bestemmer mye i regjeringen uten å forankre i partiet. At det kommer forslag fra toppen av regjeringen som et fiks ferdig, og som partiet kun må godta.

Kanskje Vedums helsesituasjon det siste året gjør at landsmøtedelegatene har økt forståelse for at Vedum ikke har reist land og strand rundt med kaffekoppen samtidig som han har en av regjeringens aller tøffeste jobber. Men det tar likevel ikke bort hele den politiske uroen.

Strammere landsmøte

Men trolig må uroen også sees i forhold til de forventningene Vedum selv skapte i forkant av valget. Han framsto som en omreisende og lyttende leder med øret til bakken. Denne imagen er vanskelig å holde oppe mens hans samtidig skal styre Norges tyngste departement.

Men uroen handler også om at han er en mektig leder som liker å ha styringa i Sp, og som tar kontroll på det som blir vedtatt. Som et lite eksempel peker flere på at Vedum har bidratt til å stramme inn partidemokratiet på landsmøtet. I forkant ble det pekt på retningslinjene for å komme med endringer til politiske uttalelser på landsmøtet er blitt strammet kraftig inn med tidlige frister. For enkelte oppleves dette som en måte redusere koordinerte motforslag på. De vet at dette i praksis vil øke sannsynligheten for at ledelsens eller lederens forslag vil bli stemt gjennom på landsmøte.

Flere har også merket seg at Vedum gjentatte ganger på interne møter har manet til ro og advarer mot åpne konflikter i partiet. Riktignok har han gjort det lenge, også før valgkampen i 2021. Men flere opplever formaningen både sterkere og mer krevende etter en periode der partiet har falt på målingene, og de ønsker at hele partiet skal delta i snekring av både politikk og regjeringens profil.

Men det må også sies: Det er flere som er godt fornøyd med at Vedum har kontroll og regi på partiet, og at lite blir overlatt til tilfeldighetene. De som husker den interne uroen og bråket i Sp før Vedum tok over, ønsker seg ikke tilbake dit.

Murring på ordførerkonferanse

Men selv om det i forkant av landsmøtet kan se ut til at mange lytter til Vedums formaninger, var det flere som åpenhjertig ga klare meldinger på partiets ordførerkonferanse tirsdag, der pressen ikke var til stede: om at han må lytte mer, og at Sps politikk ikke må utvikles i Finansdepartementet, men i partiet. Blant annet på områder som lakseskatt, grunnrente generelt og kraftpolitikk. Blant Sps ordførere er det flere som styrer kommuner der oppdrettsnæringa står sterkt. Svært mange av Sps tillitsvalgte står med begge beina planta i distriktsnæringer, der kraftprisene tynger mange.

I en annen fløy av partiet er det de som mener Vedum selv er i overkant selektiv når det gjelder gjennomføring av partiprogrammet, og at partiets vedtatte politikk på klima, fattigdom og solidaritet må tåle sterk nedprioritering fra partilederens og regjeringens side.

Selv om gruppene som er opptatt av dette tradisjonelt står på ulike fløyer av partiet, ser de nå ut til å være enige om at de ønsker mer gjennomslag.

Selv om de fleste spår at den økende uroen ikke kommer til overflaten på landsmøtet, er det også de som mener at den bør gjøre det.

Jordbruks-opprør

Dersom en slik uro og bekymring kommer opp i landsmøtet, spår noen at den vil komme på lakseskatt eller kraftpriser. Men dersom landsmøtet bestemmer seg for å overkjøre Vedum er det likevel ett politikkområde som kan se ut til å utmerke seg: Landbrukspolitikken. Flere i Sp vil vedta en forpliktende opptrappingsplan for bøndenes inntekt.

Mange vil mene at bøndene fikk et historisk godt jordbruksoppgjør i 2022. Rent pengemessig er det definitivt riktig. Men slik Nationen nylig skrev har bøndenes kostnader økt med 12 prosent det siste året, mot 7,1 generelt i samfunnet. Det viser Bondens Prisindeks (BPI) fra AgriAnalyse. Det styrker den lange trenden som bekymrer Sp: Unge bønder legger ned eller forlater yrket. Derfor kan det godt hende at det blir et aldri så lite landbruksopprør på Sps eget landsmøte. Men Vedum selv har jobbet hardt for å finne en omforent løsning uten alt for forpliktende vedtak, så det er ikke sikkert at dette oppgjøret skjer i åpent lende.

Vedums helse

At Vedum på landsmøtets åpningstale var så åpen og ærlig og snakket om sin egen sykdom, vil trolig føre til at partiet samler seg bak ham. Ikke minst fordi han er en godt likt leder og har valgt å stå på videre på tross av sykdommen.

Den indre uroen kan likevel blir krevende både for Vedum og Sp-folk landet rundt. Partiet går dessuten mot et valg der de kan miste hver tredje ordfører. Akkurat det bekymrer både Vedum og alle hans partikollegaer.Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar