Kommentar

Historisk abort-vedtak vil ramme fattige kvinner hardest

USA: Det var ventet, fryktet eller håpet - alt etter hvilken side du står på. En historisk avgjørelse i amerikansk høyesterett gjør at kvinners rett til abort ikke lenger er beskyttet av høyesterett.

Members of the House of Representatives walk from the Capitol to the Supreme Court to protest the abortion decision, Friday, June 24, 2022. (AP Photo/Steve Helber)

Abortsak og våpenlover er to av de mest splittende sakene i USA, og debatten viser tydelig den kulturkrigen som utspiller seg.

Mulighetene for trygge og sikre aborter i USA vil etter denne avgjørelsen bli begrenset, og også forbudt, i flere delstater.

Det som er klart at den muligheten blir aller vanskeligst for fattige kvinner.

Mange lover

Høyesterett fattet et historisk vedtak som setter den 50 år gamle Roe mot Wade-dommen til side. Den ga amerikanske kvinner en grunnlovsfestet rett til abort.

USA har nemlig ikke én abortlov, men like mange som det er delstater. Det er ikke flertall i kongressen for en felles abortlov.

Dommen nå betyr at det nå altså blir opp til delstatene å bestemme hva slags abortlov de vil ha, og i flere delstater vil kvinners rettigheter bli sterkt begrenset eller forbudt.

Blant annet i Missouri, som innførte nærmest abortforbud umiddelbart etter nyheten om kjennelsen i høyesterett kom fredag.

Det kan de gjøre, for delstaten er en av 13 som har vedtatt såkalte «trigger-lover» på forhånd, og i påvente av kjennelsen i høyesterett. I Missouri er vedtaket at abort skal være forbudt, bortsett fra i medisinske nødstilfelle.

Når høyesterett nå satte Roe mot Wade til side, kunne de sette sitt delstatsvedtak i gang.

Flere vil følge. Det betyr også at det i USA vil være ulike abortlover. Det kommer an på hvor du bor.

I noen delstater vil det motsatte bli tilfelle – noen kan komme til å utvide grensen for når en kvinne kan ta abort.

People celebrate outside the Supreme Court, Friday, June 24, 2022, in Washington. The Supreme Court has ended constitutional protections for abortion that had been in place nearly 50 years, a decision by its conservative majority to overturn the court's landmark abortion cases. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Mange vil stramme inn

Hele 26 delstater har signalisert at de vil stramme inn eller forby abort, ifølge Guttmacher Institute.

I Missouri, som har tre millioner innbyggere, finnes det én abortklinikk.

Kvinner i USA har fram til nå hatt en grunnlovsfestet rett til abort, gjennom Roe mot Wade-dommen fra 1973. Dette er kanskje den mest kjente høyesterettsdommen i USA. Den gangen sa høyesterett at ingen stat kan forby aborter før fosteret er levedyktig, som da ble satt til 24 uker.

Den amerikanske grunnloven sier ikke noe klart og tydelig om abort. Kjennelsen fra 1973 er derfor basert på en tolkning av grunnloven som først ble nedfelt i Griswold mot Connecticut i 1965, der man fant en generell rett til privatlivets fred i «skyggene» av ulike grunnlovstillegg.

– Siden man ikke kunne vise til et spesifikt grunnlovstillegg, ble begrunnelsen litt «ullen». Derfor er den juridiske kampen så sterk, har førsteamanuensis og USA-ekspert Hilde Restad ved Oslo Nye Høyskole tidligere forklart.

Gjør det vanskeligere

Amerikanske kvinner har heller ikke før dette vedtaket hatt like muligheter for å ta abort. Delstater kan, og har, vedtatt lover som gjør det vanskeligere både for kvinner og for abortklinikker. Det kan være krav om venteperiode på et døgn eller mer, obligatorisk rådgivning eller at kvinnen må se ultralydbilde før hun bestemmer seg.

Noen har også krav om at rådgivning og abort adskilles helt, slik at kvinnen må foreta to reiser. For fattige kvinner kan dette være umulig å få til økonomisk. Avstandene er store, særlig i delstater med bare en eller to abortklinikker.

I fjor ble det vedtatt over 100 abort-restriksjoner i ulike delstater.

Restriksjonene gjør det aller vanskeligst for fattige kvinner å ta abort. Restriksjonene kan også bety at det blir for vanskelig å drive abortklinikkene, og kan føre til at de legges ned.

I spørsmålet om abort, er man enten «pro-choice», eller «pro-life». I et så polarisert samfunn som USA er nå, er abortmotstanderne republikanere, og «pro-choice» demokrater. Det er så godt som umulig å være demokrat og samtidig motstander av abort. Det samme gjelder andre veien.

Flertall for abortmulighet

Barack Obama skrev dette på Twitter: – Høyesterett har i dag ikke bare reversert nærmere 50 år med presedens. Den har også henvist den absolutt mest personlige beslutningen noen kan ta, til politikere og ideologers forgodtbefinnende.

I Texas erklærte statsadvokaten Ken Paxton fredag at abort nå er ulovlig i delstaten og erklærte 24. juni som en fridag, ifølge CNN. Texas innførte i september 2021 en omstridt lov som forbyr abort etter seks ukers svangerskap.

Det er steile, politiske fronter. Samtidig viser meningsmålinger tidligere i år at amerikanere mener at abort skal være lov i «alle» eller «de fleste» tilfeller. Et flertall svarte at det må være opp til kvinner selv, ikke lovgiverne, om et svangerskap skal avsluttes. Dette ifølge ABC/Washington Post-meningsmåling i mai.

Shannon Brewer leder den eneste abortklinikken i Mississippi, Jackson Women’s Health Organization Clinic. I praksis har hun også vært klinikkens sikkerhetssjef og vant med trusler og forsøk på hærverk. På kontoret har hun 12 overvåkningskameraer som skal fange opp eventuelle hendelser.

Før jul advarte hun mot det som skjedde fredag. Da sa hun:

– Folk må forstå dette, hvis Roe mot Wade blir omgjort. Hvis du allerede lider, så går ikke lidelsen bort hvis du tar en rettighet bort fra dem. Det øker bare lidelsen. Og det er det som vil skje her.


Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Une Bratberg

Une Bratberg

Une Bratberg er utenriksjournalist og kommentator i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar