Kommentar

Kjønnsforventninger

Gradvis gikk det opp for meg at det fantes en mal som jeg skulle passe inn i. Men jeg passet aldri.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar