Kommentar

Vårt Land avvikler kommentering av innlegg

Vi har tatt for lite ansvar for kvaliteten på det som ytres offentlig.

For omlag et år siden måtte vi konstatere at verdidebatt.no er blitt et manne-nettsted. Kommentarfeltet under innleggene var til tider så preget av avsporinger, usakligheter og krangling at de seriøse debattantene holdt seg unna. Ikke minst gjaldt dette kvinnelige deltakere. 95 prosent av innleggene var skrevet av menn.

Jeg lovte at vi i Vårt Land ikke kommer til å gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i verdidebatten.

Vi gjennomførte en rekke tiltak. Blant annet har vi gjennomført en kronikkonkurranse for kvinner, som ga oss rundt hundre gode kronikker. Vi har også innført forhåndsgodkjenning av startinnlegg på debattsidene. Dette gjorde at vi fikk færre useriøse debattinnlegg på verdidebatt.no.

Ikke tilstrekkelig

Men debatten under innleggene endret ikke karakter av den grunn. Den har fortsatt vært preget av avsporinger, kjekling og personlige angrep.

Vi erkjenner nå at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige. Derfor gjør vi et nytt grep for å nå målet: I løpet av dagen fjerner vi muligheten til å kommentere innlegg på direkten.

Det betyr ikke at vi struper debatten eller innsnevrer ytringsfriheten. Alle som ønsker å kommentere et innlegg inviteres til å skrive et selvstendig og begrunnet debattinnlegg. Innlegget vil bli vurdert for godkjenning etter Vårt Lands redaksjonelle kriterier.

Høyere krav

Det betyr derimot at vi nå stiller høyere krav til dem som vil bruke ytringsfriheten på Vårt Lands plattform. Vi har gjort det for lettvint å ytre seg offentlig på vår plattform. Vi har tatt for lite ansvar for kvaliteten på det som ytres offentlig. I ettertid har vi måttet behandle en rekke henvendelser fra angrende skribenter som ikke lenger kan stå for det de ytret i kommentarfeltet på verdidebatt.no, og derfor ønsker å få det slettet.

Sletting av publiserte innlegg er problematisk av presseetiske årsaker. Det som er ytret i en avis har satt sine spor. Men som redaktørstyrt avis vil vi heretter ta større ansvar for å kvalitetssikre ytringene.

Høyere kvalitet

Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Og igjen vil jeg presisere det vi har skrevet mange ganger før: Vårt Land sensurerer ikke innlegg fordi vi ikke liker meningene til skribentene. Vi ønsker et bredt spekter av synspunkter i vår debatt. Vi ønsker særlig velkomne innlegg som kritiserer vår egen journalistikk og våre egne synspunkter. Vårt Land skal ha en raus linje i debatten, og være en bred plattform for meningsytring. Hvis vi ikke slipper gjennom innlegg, er årsaken at de ikke oppfyller de kvalitetskriteriene en redaktørstyrt avis må og bør ha for publiserte innlegg.

Ekkokammer

Det finnes et tungt argument mot å innføre de begrensningene vi nå iverksetter: Er vi med på å forsterke motsetningene i samfunnet ved å heve terskelen for meningsytring? Henviser vi den mindre saklige debatten til ekkokammer der man ikke møter de argumentene man trenger for å få et annet perspektiv enn sitt eget?

Etter å ha fulgt debatten på verdidebatt.no tett gjennom flere år, opplever jeg at dette argumentet er overvurdert. Jeg har, for det første, sett svært få – om noen – eksempler på at ekstreme synspunkter modereres, eller at debattanter over tid blir mer nyanserte, som en følge av at de utsettes for motargumenter.

Dynamikken i slike fora er annerledes: De som deler ståsted finner sammen, oppmuntrer og heier på hverandre på en måte som gjør at synspunktene snarere forsterkes. Få kommentarfelt-skribenter synes å være interessert i debatt for å få tilført synspunkter. De synes snarere å trenge en kanal for å få ut frustrasjon.

Skremmer bort seriøse

For det andre: Denne typen kommentering skremmer bort svært mange saklige og seriøse debattanter. Saklighetsnivået blir for lavt for dem. Dermed blir motargumentene for få i forhold til den store mengden usaklig kommentering.

Det finnes unntak: Noen debattanter  har gjort sitt beste for å holde samtalen på sporet, og for å tilføre kunnskap og perspektiv. Deres innsats gjorde avgjørelsen om å legge ned kommentarfunksjonen vanskeligere. Jeg ønsker å takke dem hjertelig for innsatsen.

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar