Kommentar

Stillferdig
 autoritet

Peter Halldorf tusler på myk sokkelest inn i 
alle sammenhenger fra Vatikanet til ­Hedmarktoppen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar