Stadig mer av den offentlige debatten berører religion og personlig tro. Har vi språk og kunnskap for denne samtalen?