I mange år har det vært en nedgang i antall døpte barn. I 2014 ble 58,9 prosent av fødte barn døpt. Nedgangen fra året før er på 3,1 prosentpoeng. Ser man på tallene for det siste tiåret, har andelen døpte falt med over 18 prosentpoeng, melder Statistisk sentralbyrå.