Folk og nasjoner som opplever kriser, søker gjerne mot det åndelige og eksistensielle. Det er derfor ikke underlig at bibelselskapene i ebola-rammede land registrerer større interesse for bibler. Dette er fattige land, og det er ikke bare å ta for gitt at de har penger til å skaffe Bøkenes bok.