I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen kuttet i støtten til briller og det de kaller «kosmetisk tannregulering». Det er foreslått å innføre en grense på 1200 kroner for ordinære briller til barn og en fast sats på 2400 kroner for ekstra tilpassede briller. Regjeringens forslag rammer pasienter i gruppe C, altså de med minst behov.

Regjeringen har fått sterk kritikk for disse to kuttene både fra opposisjonen på Stortinget og fra familier som blir rammet. Ifølge Aftenposten vet ikke Nav hvor mange som blir rammet av kuttet.

Mandag kveld sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at det kan bli aktuelt å lage en ordning for barna med særskilte behov. Men hun vil ikke gå inn på hvilke grupper hun sikter til.

LES OGSÅ: Vinnerne og taperne i statsbudsjettet

Når det gjelder kutt i støtten til tannregulering, mener Bent Høie dette handler om å redusere støtte til kosmetiske endringer. Han mener støtten kan føre til økt kroppspress. Høie får imidlertid sterk kritikk fra tannlegeforeningen som sier at en del av de som rammes, trenger regulering. Generalsekretær i tannlegeforeningen, Morten Rolstad, mener kuttet i støtten vil gi økte sosiale forskjeller.

Slik det framstår, har ikke regjeringen innhentet god nok dokumentasjon på hvilke grupper disse to kuttene rammer. Særlig gjelder dette ordningen med barnebriller. Da er det ikke rart at mange reagerer. Både briller og regulering er dyrt, og kuttene vil ramme dem med dårlig økonomi aller mest.

Det er åpenbart at det finnes en del tilfeller der tannregulering ikke er nødvendig av helsemessige grupper. Slik sett har Bent Høie rett når han ikke ønsker å bidra til presset om en perfekt kropp. Likevel må han greie å lage ordninger slik at de som trenger det, får støtte. Når det gjelder barnebriller, er det ingen som får briller uten å ha behov for det. I dette spørsmålet er vi enige med dem som mener dette er et smålig kutt. Her burde regjeringen heller finne andre steder å kutte.