Lørdag skrev samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen på NRK Ytring at vi bør benytte anledningen etter koronatiden til å avvikle hele taxfree-ordningen. De fleste av oss har klart oss utmerket uten denne avgiftslettelsen. Han sier det godt: «Det finnes ikke et eneste godt argument for at folk som reiser til utlandet skal ta med seg alkohol, tobakk og andre varer avgiftsfritt inn i landet».

Gir avgiftslettelser for de som reiser mye

Andreassen har rett i at taxfree er både urettferdig, ressurssløsende og kostbart. Han setter spørsmålstegn med hvorfor akkurat de som drar til utlandet skal ha rett til en rekke avgiftsfrie varer.

Selvsagt synes mange dette er en god ordning, og sparer til dels mye på å kjøpe billigere alkohol, tobakk og andre taxfree-varer. De som sparer aller mest, er de som har en jobb der de reiser mye. Faktisk gir ordningen denne gruppen en stor avgiftslettelse. Det er på ingen måte særlig rettferdig.

Dyr ordning

Det vi ofte glemmer er at staten taper inntekter på taxfree. Ifølge Andreassen er tapet rundt tre milliarder kroner årlig. Beløpet kan synes lite i den store sammenhengen. Men samfunnsøkonomen peker på at det betyr over 2.000 kroner i året for en familie på fire personer. Legger vi til svenskehandelen, blir tapet for staten langt større. Disse tre milliardene eller mer, kunne vi fordelt mer rettferdig. Eller vi kunne brukt dem på andre og mer samfunnstjenelige formål. En mulighet er å sette ned avgifter på mat som er sunn og styrker folkehelsen, slik som frukt og grønt.

Andreassen har et godt poeng til: «Dersom vi mot all formodning ønske å subsidiere reising til utlandet med fly, ferje eller bil, støtt alle som gjør det med en pengeoverføring. Ikke bare til dem som kjøper alkohol eller tobakk».

Taxfree-ordningen er blitt en tradisjon som mange liker. Derfor er det vanskelig for politikerne å fjerne den. Men sett fra et samfunnsperspektiv er den utdatert og lite funksjonell. Derfor mener vi det er på tide å skrote hele ordningen.

 

LES OGSÅ:

Folkehelsen vil styrkes om taxfree-handelen stenges

Trumps søster hemmelig lydopptak: Hvis du var en religiøs person, ville du ønsket å hjelpe mennesker, ikke gjøre dette