Konserter, korøvelser, korpsøvelser og festivaler blir avlyst på grunn av korona-nedstengningen. Vi skjønner nå at det kan ta tid før vi igjen kan samles for å oppleve musikk, sang, dans og teater – live. Det er et savn for alle som opplever at den estetiske dimensjonen er med på å gjøre livet meningsfylt.

Den digitale kulturformidlingen startet omtrent umiddelbart etter nedstengningen. Den kan aldri erstatte den levende formidlingen, men er blitt en god trøst og gir mulighet til å oppdage nye artister og formidlere.

«Skolens sangbok fra perm til perm»

Noen av de mer lavmælte prosjektene fortjener oppmerksomhet. På Facebook dukket gruppen «Skolens sangbok fra perm til perm» opp mot slutten av mars. Initiativtaker Vegar Sandholt utfordret til en sang-for-sang-dugnad. Folk var ikke vanskelige å be: Skolesangboka, også kjent som Mads Bergs sangbok, er nå blitt sunget og spilt tvers igjennom – flere ganger. Det er både rørende og imponerende å se hvordan folk med klare røster og et mobilkamera har lagt prestasjonsangst til side og bidratt til en herlig gjenoppdagelse av de kjente og kjære sangene.

Sangskatten forener – det er bare å bli med å synge. Men kan vi være sikre på at den oppvoksende slekt også har et sett av sanger som forener og som alle kan på rams?

Bevare sang i skolen

Sangdugnaden på Facebook minner oss også om en av de siste årenes kampsaker på kulturfeltet: Å bevare sang i skolen.

I arbeidet med å fornye den overordnede læreplanen i 2017, ble ordet «sang» fjernet. Regjeringen høstet mye kritikk for dette, og før sommeren i fjor sendte Utdanningsdirektoratet læreplan for norskfaget ut på høring. Heller ikke da var sang nevnt spesifikt. Det skulle være opp til den enkelte norsklærer om sang skulle være en del av undervisningen eller ikke.

Kompetansen på estetiske fag synker

Etter høringsrundene kom sang inn igjen som en pedagogisk forventning i norskfaget, i hvert fall opp til 4. klasse. Da hadde over 30 organisasjoner og en rekke artister stått på for å fremme sangens plass i skolens undervisning.

De siste årene har regjeringen nedprioritert de estetiske fagene i grunnskolen, og fagkompetansen innen estetiske fag blant lærere synker. Det er bekymringsfullt. Vi bygger ikke landet på grammatikk og regneferdigheter alene.

LES OGSÅ: Hvilke salmer trenger vi akkurat nå?

LES OGSÅ: Oversikt av Vårt Lands salmedugnad

LES OGSÅ: Vårt Lands salmedugnad: Moddi har skrevet en helt ny melodi