Meningsmålinger er særdeles upålitelige verktøy når troen skal måles. For hva er tro? Skal opinionsmålingene legge bestemte bibelvers til grunn når de spør? For eksempel forutsette at troen bærer frukt i form av gode gjerninger og derfor undersøke om panelet har en sann tro? Det gjør de ikke, av årsaker vi har stor sympati for.

Skal de forutsette at det følger en bekjennelse med troen? Skriften sier jo at «hvis du med din munn bekjenner at Jesus er herre ...». For mange nordmenn er tro knyttet til nettopp bekjennelsen, ikke minst fordi dette er en vanlig tilnærming for en del kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner. Denne forutsetningen er nærmere meningsmålingenes utgangspunkt: Tror du? Tror du ikke? Vet du ikke?

Men hva om noen mangler bekjennelsen, men likevel har troen – eller deler av troen – som utgangspunkt for holdninger og handlinger? Hva om mennesker har kristne verdier som en integrert del av virkelighetsoppfatningen? Er det et uttrykk for tro? Hva om de ønsker å tilhøre et kirkesamfunn, døpe barna sine, gifte seg i kirken, eller velger en kristen begravelse? Er det et uttrykk for tro? Hva om de ikke ser noen alternativer til det de har oppfattet som kirkens gudsbilde, og derfor svarer nei når de spørres om tro? Kan man tro på tross av det – i det minste i religionsvitenskapelig forstand?

Denne typen nyanser har man tatt mer høyde for i medlemsundersøkelsen som Den norske kirke gjennomførte i fjor. Der spørres man ikke bare om tro eller ikke-tro, man får muligheter til å nyansere. Man har svaralternativer som «noen ganger tror jeg, andre ganger tror jeg ikke», eller «det kan hende jeg tar feil». Man har spørsmål om hvor ofte man bruker kirken. Man blir spurt om sitt forhold til kristne verdier og de kristne fortellingene. Svarene er langt mer interessante enn svarene på de kjappe ja/nei/vet ikke-spørsmålene.

86 prosent av alle nordmenn er medlem av et religiøst trossamfunn. Det er den mest håndfaste opplysningen når vi skal vurdere religionens posisjon i landet vårt. Så kan alle andre spørsmål nyansere bildet.

 

LES OGSÅ:

Nadia Bolz Weber mener kristendommen er besatt av ekskludering

Nær halvparten av danske prester jobbet mindre enn normalt under koronakrisen

Barnesendingene fra Sandar menighet fikk 2000–4000 visninger – Fantastisk!