I Nord-Hålogaland fikk Åpen folkekirke (ÅF) flertall i kirkevalget. Likevel får de ikke ledervervene i bispedømmerådet. Årsaken er at biskopen og de ansattes representanter i rådet skal ha stemt på andre kandidater. Det har opprørt enkelte av ÅFs folk i bispedømmet, som først og fremst retter skarpe beskyldninger mot biskop Olav Øygard.

Det synes å ligge mye følelser men litt mindre prinsipiell tenkning bak anklagene mot biskopen. Dagens ordning gjør biskoper og ansattes representanter til fullverdige medlemmer av kirkemøte og bispedømmeråd. De er ikke forpliktet på noe program og står dermed fritt til å stemme etter sin overbevisning. Dette har de praktisert i ÅFs favør ved flere anledninger, for eksempel da man valgte Kirkerådet i forrige periode. Da reagerte ingen fra ÅF.

Åpen Folkekirke-leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fikk en vanskelig jobb da han ble bedt om å kommentere saken i Vårt Land. At han skulle ønske at Øygard stemte i ÅFs favør, sier seg selv. Men ønsker han at ansatte skal forpliktes til å stemme etter prosentfordelingen i det åpne kirkevalget?

Det vil i praksis innebære at ansatte fratas stemmeretten – med avvikling av ansattes representasjon i rådstrukturen som eneste konsekvente resultat. Hvis ÅF fremmer dette som forslag for Kirkemøtet, vil de være avhengig av ansattes stemmer for å få flertall. Du trenger ikke være en stor profet for å forutsi at svært få ansatte vil stemme for avviklingen av sin egen stemmerett.

Om det prinsipielt er riktig at ansatte skal være representert i en demokratisk organisasjon er et annet spørsmål. Det er absolutt et problem hvis alminnelige kirkemedlemmer slipper seddelen i urnen i tro på at deres stemme teller mer enn den gjør. På den annen side er Den norske kirke i langt større grad enn en bedrift eller etat avhengig av ansatte med et kall og et engasjement. Det kan også argumenteres for at deres kompetanse og kirkelige rolle er viktig i rådsstrukturen.

Det aner oss at ÅF vil få en frisk debatt om saken på sitt årsmøte 7. mars.

LES MER OM SAKEN:

Både representanter for Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste mener konflikten i Nord-Hålogaland er en forsmak på en større debatt, nemlig om biskoper og ansatte skal ha stemmerett i Kirkemøtet.

Biskop Olav Øygard har vært med på et «rått maktspill» mot Åpen folkekirke, mener Torbjørn Brox Webber