Mushom Invest AS er største eier i Mentor Medier og har i kraft av sin aksjepost på 10 prosent rett til å kreve innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Mentor Medier har innkalt til slik generalforsamling 12. august.