Kultur

Psykolog Olga Lehmann ved NTNhar nylig levert sin doktorgrad «Cultural Psychology of Silence», og skal snart forsvare den i disputas. Som psykolog vil hun fylle hull i vår kunnskap om emnet stillhet, og skape en teori om stillhetens funksjon i hverdagen vår.

– Stillhet er et godt redskap for å forstå oss selv, men vi blir ofte redde når det blir helt stille rundt oss. Da blir tankene mer høyrøstede, og vi tvinges til å forholde oss til følelseslivet vårt, sier Lehmann.

Hun mener at tankene blottstilles og trer tydeligere frem mot et bakteppe av stillhet. Et nært forhold til stillhet er ikke noe som oppstår av seg selv, så vi må gjøre aktive valg for å komme­ oss vekk fra all støyen som omgir oss.

– Vi må lytte til stillheten. Erfaringer med stillhet kan variere veldig, og kan også være ubehagelige. Derfor må vi lære oss å utnytte stillhet til noe ­positivt. Stillheten kan skape gode forbindelser til våre egne følelser, og den kan også knytte oss ­tettere opp mot natur, andre mennesker­ – eller en guddom, mener ­psykologen.