Psykolog Olga Lehmann ved NTNhar nylig levert sin doktorgrad «Cultural Psychology of Silence», og skal snart forsvare den i disputas. Som psykolog vil hun fylle hull i vår kunnskap om emnet stillhet, og skape en teori om stillhetens funksjon i hverdagen vår.