Pave emeritus Benedikt XVI hyller sin etterfølger og mener det er en indre kontinuitet mellom hans eget og Frans' pontifikat.