Kultur

Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund erkjenner at mange norske kor har tvilsomme rutiner når det gjelder kopiering av noter. Bort med unotene! heter Korforbundets nye kampanje som skal få bukt med problemet.

– Det kan være noe uvitenhet ute og går, men først og fremst trenger vi en holdningsendring. Det er altfor mange som går rundt og tenker at det å kopiere noen få noter ikke er så nøye, sier Mæhle.

Dirigent

– Hvis vi kopierer noter – stjeler vi, så enkelt er det, sier Vivianne Sydnes, professor i korledelse ved NMH og domkantor i Oslo.