Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund erkjenner at mange norske kor har tvilsomme rutiner når det gjelder kopiering av noter. Bort med unotene! heter Korforbundets nye kampanje som skal få bukt med problemet.