Høgskolelektorene Maria Abusdal Tveit og ­Linnéa Jermstad ved NLA Høgskolen i Bergen sier det må forskes mer på i hvilken grad pornografi er ­skadelig og traumatiserende for barn som kommer over det på nettet.