Når vi kommer inn i den mørke salen, ligger Preben Hodneland i rollen som Raskolnikov, svettende og skjelvende, ett eller annet annet sted i teaterbygningen. Et kamera er tett på huden hans, Spiderman-sengetøyet, de mumlende leppene som nervøst diskuterer med seg selv i feberørske: «Hun er bare ei lus». Han snakker om pantelånersken han har fått det for seg at han skal myrde og plyndre.