26. juni skrev hele Norges språkviter Sylfest Lomheim i sin faste spalte Språket i Klassekampen om bønnespråk. Han viste til boka Når dere ber (2013) men oppgav ikke hovedforfatteren: Merete Thomassen.