I den nye boka Supersonic 
Scientists, blir flere kulturpersonligheter utfordret til å skrive hva de forskjellige Motorpsycho-albumene har betydd for dem. Forfatter Lars Ramslie bruker 64 sider i boka på å sammenligne albumet Timothys Monster med tidlig Pink Floyd, men først og fremst med skapelsesberetningen, Bergprekenen, Paulus’ brev til korinterne og Timoteus.