Selv om fysisk nærhet nødvendigvis ikke er mulig gjennom en skjerm, kan man likevel kjenne en nærhet til andre.