Den historiske og tematiske ustillingen tar først utgangspunkt i amerikanske ur­rockere som Jerry Lee Lewis, Little Richard og Elvis, som alle har sitt utgangspunkt i kristne menigheter.