– Det er stort behov for at unge mennesker kommer i kontakt med kirkemusikalsk arbeid.