Morten Strøksnes fikk Brageprisen for Havboka da den utkom i 2015. Boka er full av kunnskap, historie, faktaopplysninger, skrøner og sagn. En tekst full av sånt som er størst, tyngst, mest, lengst, eldst og dypest. Den snakker med store ord og sterke følelser, og minner leseren om hvor små vi er, vi mennesker, sett i forhold til havets dyp og universets storhet. Den har en patos som virker unorsk – samtidig som den knytter seg til skipperskrøner, fisker-eventyr og nordnorsk velde. Og til verdenslitteraturens historier om mennesket i møte med storfisken: Hemingways Den gamle mannen og havet, Herman Melvilles Moby Dick.