Det er 104 år siden sist det ble skrevet en biografi om soknepresten fra Spydeberg og Eidsberg, den danskfødte opplysningsmannen og presten Jacob Nicolaj Wilse. Han døde 65 og et kvart år gammel i 1801. Da hadde han blitt far til 21 barn med tre mødre, vært sokneprest i 33 år, tilegnet seg kunnskaper på det vitebegjærlige renessanse­menneskets altomspennende vis og forfattet et hundretalls skrifter.