1. januar er det i Den katolske kirke høytidsdag for Guds hellige mor Maria. Men dagen markerer også Verdensdagen for fred. I den anledning sendte Pave Frans i går ut et budskap om politikk som et middel til fredskapning, ved begynnelsen av det nye året.

I sin preken, som tradisjonen tro ble holdt i Peterskirke­n i Roma, løftet paven fram mødre og morskap som vesentlig for menneskeheten. «En verden som ser mot fremtiden uten et mors blikk er kortsynt», sa han.

Respekt

Pavens fredsbudskap er publisert på Vatikanets egne nyhetssider.

«Freden er absolutt resultatet av et stort politisk prosjekt som hviler på gjensidig ansvar og avhengighet mellom mennesker. Men den er også en utfordring som man må møte dag for dag», uttalte han.

Pave Frans peker på at det i 2019 er 100 år siden 1. verdenskrig tok slutt. Lærdommen vi kan trekke ut av denne krigens redsler, er ifølge Pave Frans at freden aldri kan innskrenkes til balanse mellom makt og frykt. Fred må grunnlegges på respekt for hvert enkelt menneske.

Konkret nevner Paven migranter og flyktninger som særlig urettferdig behandlede grupper. De må bære ufortjent skyld, som også påføres dem politisk. Denne måten å frata de fattige håp på, er uakseptabel, sa Paven.

Tre dimensjoner

«Hvis politikken utøves med grunnleggende respekt for livet, friheten og verdigheten til personer, kan det politiske livet virkelig bli et storartet uttrykk for nestekjærlighet,» sa Pave Frans innledningsvis.

I avslutningen listet han opp tre ulike dimensjoner ved fred. De tre dimensjonene handler om å ha fred med seg selv, fred med den andre og fred med skapelsen. Budskapet kan markere en ny start etter det som omtales som et skandaløst år for Den katolske kirke. Det har særlig vært preget av overgrepssaker.

Året 2018 sluttet med at Vatikanets talsmann, Greg Burke, gikk av.