– Alle barn må ha tryggleik i si eiga tru. Viss ein er komfortabel med sin eigen religion, viser ein automatisk respekt for andre som trur, seier SV-politikar Mona Fagerås.