Da komiteen for nytt orgel i Sakshaug kirke i Inderøy kom sammen i 2000, skrev de i finansieringsplanen at det måtte et mirakel til for at denne drømmen skulle materialisere seg.