Papirløse presser seg mot oss i fotoutstillingen Ingenmannsland. Men de kommer seg ingen vei.