Det er noko anna å gå til gudsteneste etter middagstid. For ­somme gir det rom for å sova lenge søndagsmorgonen, medan­ andre kan jobba om søndagen utan å mista trusfellesskapet. Den nesten fulle Storsalen kyrkje­lyd klokka nitten denne søndagen vitner iallfall om at mange gjerne drar i kyrkja rett før leggetid.