Musikk

Schubert med trekkspill

En radikal ominstrumentering av Schubert fremstår nærmest som en viderekomposisjon. Ved det både vinner og taper musikken noe.

Om Franz Schubert jevnlig hadde frekventert kabaretscenen i stedet for borgerskapets salonger, ville kanskje sangsyklusen Winterreise hatt mange likheter med Winterreise slik den klinger hos bass-barytonen Phillip Sly og kammerensemblet Le Chimera Project. Sangsyklusen er en av Schuberts velkjente romantiske lieder, dikt som er tonesatt for stemme og klaverakkompagnement. I denne utgivelsen er klaveret erstattet av enkeltinstrumenter som blant annet fiolin, klarinett, trekkspill, trombone og en dreielire. Platen gir en frisk versjon av et av musikkhistoriens mest kjente sangsykluser, der det uvante arrangementet og instrumenteringen trekker frem andre linjer i musikken enn vi vanligvis hører.

LES OGSÅ: Barratt Due-studentar speler på pub, medan konsertarrangørar leikar med form og PR-strategiar for å trekke eit yngre klassisk-publikum.

Dristig prosjekt

Å omarrangere og spille inn Schuberts Winterreise er et dristig prosjekt. Utgivelsen bør kanskje ikke sammenliknes med referanseinnspillinger som for eksempel Fischer-Dieskaus tolkning utgitt på Deutsche Grammophone fra 1985, for Phillip Sly har ikke det samme spekteret av nyanser eller lyset i stemmen selv i de sørgmodige partiene. Slys framføring klinger likevel overbevisende og vakker, med en klar forankring i den klassiske tradisjonen mens den også tenderer mot en mer løssluppen kabaretradisjon. Med utgangspunkt i tekstens tema – en fremmed på leting etter mening i det ukjente – er omarbeidelsen inspirert av musikktradisjonen til folk som gjennom historien har vært på vandring: jødene og sigøynere. Phillip Slys medmusikere i ensemblet deler æren for et så vellykket album. Som selvstendige musikere tar de sin plass, med en åpenhet for å slippe seg løs og fabulere over den klassiske tradisjonen i en annen drakt.

Selvstendig akkompagnement

I Schuberts lieder er klaverstemmen en selvstendig aktør fremfor kun å være akkompagnement for sangeren. Nettopp denne selvstendigheten blir utgangspunktet for omarbeidelsen av Schuberts verk – med flere instrumenter er det mulig å tildele dem ulike roller som til sammen skaper en mer kompleks tekstur i både klangfarge og linjespill enn det som er mulig på klaveret. Eksempelvis trer de overbundne basslinjene i klarinett og trombone tydeligere frem enn hva den gjør i klaverets brutte akkorder i innledningen til satsen IV Erstarrung, noe som gjør at linjene utfyller hverandre og står mer i kontrast til hverandre. Samtidig fjernes noe av det urolige, nervøst søkende i klaverstemmen som skapes av de brutte akkordene, selv om det er mesterlig erstattet av fiolinstemmen. En slik radikal ominstrumentering må kanskje heller sees som en viderekomposisjon enn et arrangement, og ved det vinner musikken noe men taper også noe. Mens trekkspillet i satsen VIII Rückblick fungerer godt for det estetiske uttrykket, går noen av det insisterende uttrykket tapt fordi linjene blir brutt opp av pustepausene som klaveret binder over i Schuberts versjon. Tidvis går sammensmeltningen av musikalske tradisjoner på bekostning av styrken som allerede ligger i originalkomposisjonen, men det er likevel interessant å oppleve hvordan instrumenteringen og klangfargen endrer lytteropplevelsen.

LES MER: Bror (24) og Elin (23) drar på Schubert-konsert. Stadig flere unge foretrekker klassisk musikk, viser nye tall.

Kommentarverk

Så er Phillip Slys Winterreise kanskje like mye en kommentar til Schuberts Winterreise som en egen viderekomposisjon – og med det en forutsetning at lytteren kjenner Schuberts verk fra før. For eksempel i den melankolske og utrolig vakre første del av satsen IX Irrlicht, når fiolin og sang alene former melodi og harmoni, står musikken igjen underlig naken – uttrykket får en velkommen nærhet og sørgmodighet, men dette lykkes kun fordi musikken hvisker om den musikalske helheten den kommer fra. Slik tilfører Phillip Slys versjon av sangsyklusen noe nytt som har sine styrker og svakheter – mens Schuberts Winterreise fortsatt er fullt tilstede i fundamentet.

Sunniva Thomassen

anmeldelse@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Musikk