Protestfestivalen foregår i Oslo 6. september, i Kristiansand 10.–16. september.