Sjefredaktør Helge Simonnes og Mentor Medier inngikk i 2007 en avtale om en etterlønn på til sammen 7 millioner kroner, fra fylte 60 år og syv år fremover. Simonnes fikk samtidig anledning til å selge sin aksjepost tilbake til selskapet, for en sum av 11 millioner kroner. Dette var en kompensasjon for en dyr pensjonsavtale som han samtidig ga slipp på. Verdien av aksjene ble fastsatt av en uavhengig part.