«Monets Norge er det reneste vrøvl. Det vet vi alle her nede». ­Ordene tilhører den norske ­maleren Frits Thaulow, som oppholdt seg i Paris, og var langt fra nådig i sin dom over arbeidet til Claude Monet.