For første gang har vi fått en norsk lærebokhistorie. Lærebokdebatten Harald Eia nylig startet mot dårlig språk i KRLE-bøker, blekner i sammenligning med tidligere kamper. Fire forfattere har forsket på lærebøker og undersøkt hvordan de har påvirket oss helt fra Erik Pontoppidan til Thorbjørn Egner.