– Da jeg sjekket App Store og Google Play fant jeg noen bibelapper, men ingen på norsk. De inneholdt stort sett bare skannede bilder og boksider. Det er gammeldags og lite brukervennlig, sier Frøyshov.