Kultur

Fredag åpner Alta Museum og Alta Kvenforening en utstilling om tjærebrenning og kvenenes historie i Alta. Statsminister Erna Solberg kommer til Alta for å ta del i folkefesten gjerne kalt «vinterens vakreste eventyr» og møte deltakere og arrangører av det pågående Finnmarksløpet. Hun skal også besøke museumsutstillingen og møte lokale og nasjonale representanter fra Norske Kveners forbund.

– Da vil vi uttrykke vår dype skuffelse over at ikke også våre kulturminner blir omfattet av samme vern som de samiske, sier foreningens leder Grete Alise Nilima Monsen.

Sametinget

I statsråd sist fredag la regjeringa fram forslag til endring i kulturminneloven. Det blir foreslått at samiske kulturminner som er fra 1917 eller eldre, vil være automatisk fredet. Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund (RK – NKF) har jobbet for at forslaget også skulle gjelde kvenske kulturminner. Ofte kan det være vanskelig å skille om et kulturminne er samisk eller kvensk. Et enstemmig Sameting har da også vedtatt at den faste fredningsgrensa må gjelde både for samiske og kvenske kulturminner.