Etter flere år med støtte fra Kulturrådet, startet 2020 med en tøff smell for Bergen Domkor. 1. januar opphørte Kulturrådets egen støtteordning for kirkemusikk, og Domkoret ble bedt om å søke midler fra andre potter. Men da fikk de avslag.