Onsdag presenterte Kirkerådet en ny veileder til menigheter som leier ut kirken. Kirken som utleieaktør er et hefte på 23 sider med konkrete råd om hva menighet og fellesråd må ha tenkt gjennom før de inngår avtaler om utleie.