Da 2020-oversettelsen av Bibelen kom ut i Danmark tidligere i år vakte det oppsikt at «Israel» var tatt ut av Det nye testamentet. «Israel» og «israelitter» var erstattet av ord som «jødene» eller «jødiske folk».

Nå kommer Bibelen 2020 i nytt opplag. Her er Israel og israelitter tatt inn igjen 30 steder, forteller generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen i det danske Bibelselskapet til avisen Berlingske.

– Ikke politisk

I førsteopplaget er ordet Israel byttet ut 60 steder. I Danmark mente flere at valget var politisk, fordi man ville styre unna Israel-Palestina-konflikten. Oversettelsen ble kalt «anti-israelsk».

Stoklund Larsen avviser overfor avisen at det hadde noe med politikk å gjøre.

– Det var et oversettervalg, ikke et politisk valg, sier hun.

Mange betydninger

Stoklund Larsen viser til den mangesidige betydningen av ordet Israel. Bibelselskapet mener mange av dagens lesere blander Bibelens Israel med staten Israel. Israel ikke var et geografisk område på den tiden da Det nye testamentet ble skrevet.

Endringene i andreopplaget har skjedd de gangene Israel beskrives som et geografisk sted.

– Hovedprinsippet i Det nye testamente er fremdeles at Israel oversettes med jødene eller det jødiske folk, de stedene hvor det er det som menes, sier hun til Berlingske.

– Forandrer meningsinnholdet

Flere norske eksperter reagerte også på oversettervalgene da førsteopplaget kom ut i vår.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at man har fjernet dette ordet fordi man ikke liker hvordan det tolkes. Det blir jo en omtolkning, der man forandrer meningsinnholdet i teksten, sa tidligere redaktør i Vårt Land og Palestina-ekspert Erling Rimehaug til Vårt Land.

Flere forenklinger

Et mål med den nye danske bibelen har vært å gjøre den forståelig for yngre lesere. Det er derfor gjort flere omskrivinger til et mer moderne dansk, slik Vårt Land har omtalt.

I saligprisningene hos Matteus heter det ikke lenger «salige er de…» men «I er heldige, hvis…». Et annet eksempel er at man ikke lenger skal «ære» sin mor og far, men «respektere».

På flere punkter er oversettelsen imidlertid blitt kritisert for å forflate det teologiske innholdet eller språket.

– Om man for eksempel arbeider med bibelsitater fra 17- eller 1800-tallet, vil man ikke kjenne dem igjen i den nye teksten. Det er et av resultatene av at man har oversatt meningen og ikke ord for ord. Den nye teksten kan imidlertid være god for unge og nye lesere, sa teolog og kirkehistoriker Carsten Bach-Nielsen.

Nå er altså ordet Israel inne igjen 30 steder. Ellers er enkelte korrekturfeil rettet i det nye opplaget, som er i salg fra september.