Forrige kulturmelding var blitt 15 år gammel, da kulturminister Trine Skei Grande la en ny på bordet 23. november. Før jul ble meldingen Kulturens kraft i en kronikk her i avisen, erklært tom for religion og kirke. I kronikken stilte KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter spørsmålet: «Hvorfor er tro, religion og kirke i usynlig i den nye kultur­meldingens omtale av kulturlivets ­fundamenter og arenaer?»