– Å kunne velge fritt er en verdi i seg selv. Det er nødvendig for menneskeverdet.