Manipulerte bilder, utstrakt bruk av barn og glidende overganger mellom kommersielt og redaksjonelt innhold. Blant norske bloggere har på flere felter utviklet seg en arbeidsetikk som har fått flere til å etterlyse etiske retningslinjer.