Nå er det trykket som del av Fortidens stemmer, et utvalg av brev fra Nasjonalbibliotekets samling, datert mellom 1378 og 1776. Slike himmelbrev, er en gammel, lavkirkelig tradisjon, forklarer doktor i idéhistorie og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Siv Frøydis Berg.