– Dette er en mangfoldig og offensiv ledelse med helt unik kompetanse på det Vårt Land skal være best på: tendenser og bevegelser i tros og livssyns-Norge, sier sjefredaktør Åshild Mathisen.